Els efluents vinícoles. Tècniques de reducció de la càrrega contaminant

26 January 2017

ACE: revista d’enologia, ISSN 0212-842X, Vol. 11, Nº 30, 1994, pages. 6-16